English

SPARA TID MED HOSPITAL DMD®

Vår vision är att samla sjukhusets befintliga system i ett och samma visualiseringsverktyg. Med lösningar för matbeställningar, larmhantering, kommunikation, enkäthantering, videolänkar, direktuppkoppling för vårdpersonal med mera upplevs vårdflödets alla processer som enklare ochmer tillgängliga. DMD är ett lika flexibelt system som din smarttelefon när du skapar appstrukturer vilket möjliggör en unikt anpassad digital miljö för just din verksamhet. Vi lägger %100 fokus på utveckling av tidsbesparande funktioner för vårdpersonalen och detta medför ett mervärde tillpatienten.

Enligt en undersökning från KTH (KTH / URN: urn:nbn:se:kth:diva173744-) lägger utbildad vårdpersonal över %18 av sin tid på servicearbeten, ofta på grund av att det inte existerar någon logistik för detta.

TV

RADIO

SKÄRMSPEGLING

INTERNET

SOCIALA MEDIER

SPEL

STYRNING & KONTROLL

Styr och kontrollera exempelvis belysning, gardiner, ljusinsläpp och markiser i ett enkelt användargränssnitt på skärmen.

INFORMATION

Kommunicera budskap, nyheter, viktig information, kontaktlistor och allmän sjukhusinformation direkt till patientens skärm via meddelanden, informationssidor, RSS, pop up-notiser med mera. Funktionen underlättar arbetet för personalen och ger patienten tillgång till information som annars gått försvunnen.

ROOM SERVICE

ROOM SERVICE-funktionen gör det enklare för patienten att lägga beställningar på enklare serviceärenden direkt till servicepersonalen istället för att göra anrop via patientsignalen till vårdpersonalen. Kommunikationen kan ske via olika typer av gränssnitt och genererar en tryggare miljö för patienten samt är ett tidsbesparande hjälpmedel för vårdpersonalen.

UTBILDNING

Utbilda patienter kring ingrepp, processer, tillstånd samt om Era interna säkerhetsfrågor med hjälp av bild, text eller rörligt material.

TRYGGHET

Låt patienter och anhöriga ta del av löpande information i sin egen takt och informationssäkra viktigt material.

EVIDENSBASERAT AVSLAPPNINGSSTÖD

Idag finns det mängder av alternativ till kemiska hjälpmedel för sömn, oro och smärta. Vi samarbetar med aktörer som tagit fram evidensbaserat grafiskt material och tillgängliggör detta direkt i patientens skärm.