English

NATURLIG HÅRDVARA

Det sitter allt som oftast skärmar i patientrum, personalrum, allmänna ytor, caféer och runt omkring hela sjukhusen i hela Europa. Detta gör skärmar och TV-apparater till den naturliga hårdvaran för presentation av Hospital DMD®.


Att presentera våra funktioner på en yta som både patienter, personal och besökare av vana vid ökar användningsfrekvensen avsevärt och gör att funktionerna ökar mervärdet för sjukhuset. Givetvis har vi stöd för både mobila enheter och även VRheadset men den trygga basen är ändå den enhet som sjukhuset kan ha full kontroll över och som kan handhas av ung som gammal.


Hospital DMD® utvecklas ständigt med nya funktioner och integrationer mot existerande vårdsystem, både för personal, besökare och patienter, att vi då ska kunna dela ut dessa funktioner över hela sjukhuset är inte bara en god idé, utan en självklarhet.