English

BEST Service Call®

 

BEST SERVICE CALL® CLIENT ÄR EN MJUKVARA FÖR HANTERING AV DIFFERENTIERADE LARMER. Funktionen för de differentierade larmen är helt integrerade med BEST:s övriga system som används på sjukhuset, som patientsignal och smartphones med BESTmate® appen.

 

SPARA RESURSER MED RÄTT PERSONAL PÅ RÄTT PLATS. Med möjligheten för patienten att direkt på skärmen påkalla hjälp med en specifik önskan, som t.ex. toalett, mat, dricka, etc sparar verksamheten tid och resurser. Patienten får dessutom bekräftelse på skärmen att önskemålet skickats, tagits emot, av vem och att personal är på väg. Läs mer på www.best.se/service-call.html

 

 

Läs mer på www.best.se/service-call.html