English

TOTALLEVERANTÖR

Som totalleverantör ser vi till att allt från projektlogistik, leveranser, installation, driftsättning, avprovning till strukturerad dialog med inblandade parter, fullständig dokumentation, support, service och inte minst så finns vi aktivt med i efterdyningarna av ett projekt. Ett projekt gällande Hospital DMD® lever ständigt då plattformen uppgraderas och verksamheterna får nya utmaningar. Vissa kallar det After Sales, vi kallar det för Total Kvalitetsförvaltning. Den kunskap som finns innanför våra väggar och hos våra samarbetspartners är vi mycket stolta över, efter 40 år i branschen och med enormt duktiga nätverkstekniker anser vi oss mer än lämpliga att leverera en helhetslösning.

VAD ÄR NYTTAN MED ETT VERKTYG OCH EN LEVERANTÖR AV ALLA SMARTA SKÄRMAR?

• Nå ut med rätt information i rätt tid till rätt plats


• Tillgång till alla skärmar från ett login


• Automatisera informationsflöden till rätt skärmar


• Kontrollera juridiska behörigheter • Övervaka skärmstatus


• Få ut statistik

Integrera tredjeparter


• Schemalägg flöden, innehåll och funktioner efter behov


• Möjlighet att byta funktion på skärm istället för att byta leverantör


• Dela ut styrda behörigheter men behåll en övergripande roll


• Säkra Era login, ju färre lösningar desto mindre risk att tappa bort och lättare att återskapa login

• Ett telefonnummer oavsett om det gäller support, utveckling eller utökning. Oavsett om det handlar om mjukvaran eller hårdvaran i form av skärmar och centralutrustning så finns vi här med full support


• Hospital DMD® har 10 år i ryggen och utvecklas dagligen, detta innebär ett levande och flexibelt system i framkant

Kontakta mig