English

Hjälpmedel för vårdpersonalen

VIDEOKOMMUNIKATION

REHABILITERINGSSTÖD

ENKÄTER SKÄRMSPEGLING

SPRÅKSTÖD

TJÄNSTÖVERVAKNING

 

INFORMATION

Kommunicera budskap, nyheter, viktig information, kontaktlistor och allmän sjukhusinformation direkt till patientens skärm via meddelanden, informationssidor, RSS-feed och pop up-notiser med mera. Underlättar arbetet för personalen och ger patienten tillgång till information som annars gått förlorad.

BESTÄLLNING AV TJÄNSTER

Boka färdtjänst, köpa och beställa mat från sjukhusets restauranter, beställa litteratur eller annan underhållning till rummet. Beroende på kundens önskemål skräddarsyr vi detta till bästa möjliga funktion.

MEDDELANDEFUNKTIONER

Skicka ut meddelanden på skärmnivå, gruppnivå eller till samtliga skärmar när något behöver förmedlas. Även brandlarm, RSS, twitterfeed etc kan läggas

ROOM SERVICE

ROOM SERVICE-funktionen möjliggör en separering av vårdrelaterade och icke vårdrelaterade larm. Detta i sin tur skapar tid för vårdpersonalen att arbeta med just vård. Med ROOM SERVICE skickas beställningar på enklare servicefunktioner direkt till servicepersonalen och därmed skapas det tid för vård och omsorg. Med hjälp av ROOM SERVICE kan patienten differentiera sina larm och skilja på till exempel en kaffebeställning och patient/kallelsesignal. Vilka typer av larm och larmmottagning diskuteras beroende på hur kunden vill att det levereras.

Kontakta mig